Τεχνητο Λιμνιο Ελαιοχωριου

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63201000
1,37
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°4'49''N 21°34'42''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή