Τεχνητο Λιμνιο Αβραμιου

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63200700
1,57
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°0'2''N 21°43'15''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή