Παρακτιο Ελος Αγυιας

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63200600
169,19
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
38°16'46''N 21°44'58''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή