Λιμνοθαλασσα Αιγιου

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63200400
191,80
183,76
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
38°15'51''N 22°6'27''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Αλυκή (Αιγίου)
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2320006 ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2530007 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2320006 ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή