Τεχνητο Λιμνιο Τασκα

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63200300
104,25
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
37°58'30''N 21°44'34''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή