Παρακτιο Ελος Κατω Αχαιας

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63200200
136,96
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
38°9'27''N 21°32'43''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή