Παρακτιο Ελος Λαμιας

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63200102
7623,03
7611,08
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
38°5'38''N 21°22'34''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR08 - Περιοχή προστασίας της φύσης σε Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς, Ζώνη α - Περιοχή Προστασίας της φύσης
GR92 - Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς, Ζώνη B- Περιφερειακή ζώνη προστασίας
GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Βιότοπος Δασους Στροφυλιάς - Λίμνης Προκόπου-Λαμιας Δήμου Λαρισσού
GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς
IN00 - Υγρότοπος Ραμσάρ Λιμνοθάλασσες Κοτυχίου
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2320011 ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2320001 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΑΡΑΞΟΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή