Εσωτερικο Ελος Ρουστας

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63106100
17,06
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
38°37'16''N 21°10'27''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή