Πλημμυριζομενοι Αγροι Κατουνας

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63106000
86,92
0,00
Πλημμυριζόμενοι Αγροί
Artificial
2020
38°47'12''N 21°8'24''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή