Τεχνητα Λιμνια Αγιου Νικολαου

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63105900
15,56
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°43'24''N 21°8'10''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή