Τεχνητα Λιμνια Φραγματος Αχυρων

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63105700
71,67
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°45'56''N 21°2'13''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή