Εκβολη Ρεματος Βερινα

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63105400
12,93
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
38°37'24''N 21°0'29''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή