Εσωτερικα Ελη Αγιου Νικολαου

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63104100
96,03
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
38°45'23''N 21°5'48''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή