Τεχνητα Λιμνια Αετου

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63104000
53,90
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°41'54''N 21°7'24''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή