Τεχνητη Λιμνη Ευηνου

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63103800
29988578,13
0,00
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
38°40'3''N 21°51'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή