Τεχνητα Λιμνια Μπαμπινη

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63103600
22,33
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°39'9''N 21°9'43''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή