Τεχνητο Λιμνιο Αγιου Αθανασιου

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63103400
6,13
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°37'22''N 21°3'7''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή