Τεχνητα Λιμνια Καινουργιου

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63103300
3,76
0,78
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°36'5''N 21°28'1''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2310009 ΛΙΜΝΕΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή