Εσωτερικο Ελος Χρυσοβιτσας

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63103000
29,89
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
38°35'35''N 21°9'6''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή