Πλημμυριζομενοι Αγροι Παναιτωλιου

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63102800
260,77
173,45
Πλημμυριζόμενοι Αγροί
Artificial
2020
38°33'24''N 21°25'51''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR92 - Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Περιφερειακές περιοχές ΠΠ1, ΠΠ2, ΡΞ, ΠΠ4, ΠΠ5, ΡΣ, ΠΠ7 και Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2310013 ΛΙΜΝΗ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2310009 ΛΙΜΝΕΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή