Εσωτερικο Ελος Πενταλοφου

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63102700
776,02
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
38°29'57''N 21°10'55''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR92 - Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Περιφερειακές περιοχές ΠΠ1, ΠΠ2, ΡΞ, ΠΠ4, ΠΠ5, ΡΣ, ΠΠ7 και Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή