Τεχνητο Λιμνιο Μαραθιας

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63102600
3,57
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°29'38''N 21°37'43''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή