Λιμνη Τριχωνιδα

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63101400
97037,41
97032,47
Λίμνες
Inland
2020
38°33'40''N 21°33'19''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2310009 ΛΙΜΝΕΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή