Λιμνη Οζερος

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63101300
10248,13
10227,07
Λίμνες
Inland
2020
38°39'12''N 21°13'26''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2310008 ΛΙΜΝΗ ΟΖΕΡΟΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή