Τεχνητη Λιμνη Στρατου

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63101200
8252,50
0,00
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
38°42'9''N 21°20'8''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή