Εκβολη Ποταμου Ευηνου

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63101000
9772,60
7826,01
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
38°19'12''N 21°31'32''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR08 - Περιοχή προστασίας της φύσης σε Εθνικό Πάρκο Ζώνες προστασίας της φύσης ΠΦ1, ΠΦ2, ΠΦ3 και ΠΦ4 Εθνικού Πάρκου λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου
GR92 - Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Περιφερειακές περιοχές ΠΠ1, ΠΠ2, ΡΞ, ΠΠ4, ΠΠ5, ΡΣ, ΠΠ7 και Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου
GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων
IN00 - Υγρότοπος Ραμσάρ Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2310015 ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ, ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ Κ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2310001 ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή