Λιμνη Βουλκαρια

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL63100500
16291,94
16290,93
Λίμνες
Inland
2020
38°51'45''N 20°50'31''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR08 - Περιοχή προστασίας της φύσης σε Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού - Περιοχή προστασίας της φύσης
GR92 - Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Περιοχή Περιβαλλοντικού Ελέγχου Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού (Ζώνη Γ)
GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού
GR99 - Άλλα Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού (Ζώνη B: Περιοχή Ειδικόν Ρυθμίσεων)
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2310014 ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2310006 ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΛΤΙΝΗ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή