Λιμνοθαλασσες Στενων και Αλυκες Λευκαδας

Δυτικής Ελλάδας
¶κτιου - Βόνιτσας
EL60000200
13115202701000000,00
12858899887554600,00
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
38°50'14''N 20°43'15''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR99 - Άλλα Περιοχές Γύρας και Δημοσάρη Λευκάδας
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2240001 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΩΝΗΣ - ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2240001 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΩΝΗΣ - ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή