Εκβολη Ρεματος Ελευθερων

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51504200
31,62
0,38
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°49'54''N 24°18'8''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1150009 ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ - ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή