Εκβολη Ρεματος Παραλιας Μυρτοφυτου 1

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51504000
1,91
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°45'50''N 24°11'5''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή