Εκβολη Ποταμου Μαρμαρα

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51503900
20,44
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°43'36''N 24°6'2''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή