Εκβολη Ποταμου Θερμορρεματος

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51503700
53,07
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°43'41''N 24°0'54''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή