Τεχνητο Λιμνιο Ελευθερουπολης 2

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51503100
1,41
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°54'22''N 24°14'42''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή