Τεχνητο Λιμνιο Ορυχειων Ακροβουνιου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51503000
6,02
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°54'4''N 24°13'5''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή