Τεχνητα Λιμνια Μαυρου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51502900
4,64
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°49'45''N 24°14'11''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή