Τεχνητα Λιμνια Ελαιοχωριου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51502600
2,32
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°48'25''N 24°13'37''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή