Τεχνητο Λιμνιο Ελευθερουπολης 1

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51502300
1,28
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°47'19''N 24°6'39''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή