Τεχνητα Λιμνια Ελευθερουπολης

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51501900
4,63
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°47'12''N 24°10'47''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή