Τεχνητο Λιμνιο Φωλιας

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51501700
1,65
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°46'40''N 24°7'14''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή