Τεχνητο Λιμνιο Καραουλη

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51501400
2,77
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°45'18''N 24°1'17''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή