Εκβολη Ρεματος Παραλιας Μυρτοφυτου 2

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51501000
2,06
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
40°46'12''N 24°11'44''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή