Τεχνητο Λιμνιο Λαχανοκηπου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51500700
4,69
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°0'26''N 24°39'42''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή