Τεχνητα Λιμνια Γεροντα

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51500200
8,25
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°1'32''N 24°41'2''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή