Τεχνητο Λιμνιο Ορυχειων Ελευθερουπολης

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51500100
0,69
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
40°44'54''N 24°4'36''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή