Τεχνητα Λιμνια Εξοχης

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51402200
18,25
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°25'34''N 23°50'31''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή