Τεχνητα Λιμνια Πηγης

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51402000
8,61
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°23'58''N 23°43'46''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή