Τεχνητα Λιμνια Βαθυτοπου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51401900
13,88
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°21'32''N 23°43'22''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή