Τεχνητα Λιμνια Κατω Νευροκοπιου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51401800
6,53
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°20'44''N 23°50'6''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή