Τεχνητη Λιμνη Καταφυτου

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51401700
129,18
0,00
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
41°20'24''N 23°39'53''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή