Τεχνητα Λιμνια Κατω Βροντους

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51401600
2,66
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
41°16'49''N 23°43'27''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή